DIMENSION - KUNST tur/retur KUNST

Fra Vandtårn til Rundetaarn
Udstilling
Datoer: 
1. Oktober 2016 - 6. November 2016

Udstilling i Rundetaarns Bibliotekssal 1. oktober – 6. november 2016.

Udstillingen D I M E N S I O N en POP-UP kunstnersammenslutning af anerkendte, professionelle kunst-nere fra Sydhavsøerne og Hovedstadsområdet, der momentant indgår i et nyt konceptuelt udstillings-samarbejde.
Udgangspunktet for denne nye kunstnersammenslutning er 2 kunstsamlinger med kunstnere, der var aktive i 30’erne og 40’erne både i København og på Sydhavsøerne i diverse kunstnersammenslutninger og kunstnergrupper.
Sydhavsmalerne debuterede i begyndelsen af 1930’erne på Kunstnernes Efterårsudstilling og havde der-efter faste udstillinger i København bl.a. på Charlottenborgs Forårs- og Efterårsudstillinger. Forordet til Sydhavsmalernes Charlottenborgudstilling 1947/48 var skrevet af Olaf Rude. Heri skriver han bl.a. under overskriften Ungdommens Land:
”Da jeg som ung Maler kom paa Zahrtmanns Skole, maate jeg ofte høre om Lolland-Falster som et Land, der var lidt ude af Kurs i aandelig Henseende – vel nærmere betegnet paa Maleriets Omraade. Dette saa-rede mig dybt, og jeg lovede mig selv at gøre mit til at fjerne disse Begreber, - skulde mit Hjemland, Lol-land-Falster, som jeg elskede over alt, ikke formaa at hævde sig over for det øvrige Land!”

Nutidens anerkendte kunstnere går i dialog med kunstsamling fra 30’erne
og skaber ny DIMENSION

131 kunstnere fra nuværende og tidligere kunstnersammenslutninger/-grupper er inviteret til at deltage i POP-UP Kunstnersammenslutningen DIMENSION i Rundtaarns Bibliotekssal. Her vil de blive mødt med en udstilling af 131 værker fra kunstsamlingerne ”Sydhavsmalerne fra 1930-40’erne”.
Medlemmerne af ”Kunstnersammenslutningen DIMENSION” vælger et værk fra kunstsamlingerne og skaber herefter sit eget værk ud fra det valgte værks DIMENSION.
DIMENSION kan forstås som: mål, tid, sted, udsagn og vertikal/horisontal historisk perspektiv –der er altså givet grønt lys for en åben billedkunstnerisk rejse i DIMENSION. Arbejdsmetoden er op til den en-kelte kunstner.  Kunstneren tilføjer sit eget værk til udstillingen i løbet af udstillingsperioden. Således vil opbygningen af DIMENSION-udstillingen blive til i en løbende proces. Hver dag skabes der noget nyt på udstillingen.
Udstillingen er støttet af: Guldborgsund Billedkunstråd, Guldborgsund Kulturudviklingspulje og Københavns Billedkunstudvalg.

FAKTA:

Stiftende Generalforsamling (kun for deltagende kunstnere)
Fredag d. 30. september 2016 – kl. 15 – 17
Fernisering – (lukket fernisering – for inviterede gæster)
Fredag d. 30. september – kl. 17 – 19
Udstillingsperiode = Opbygningsperiode
1. oktober til 6. november 2016

Udstillingen kan opleves i
Rundetaarn, Købmagergade 52A, 1150 København K

Åbent alle dage kl. 10-18
Entré: 25kr (voksne) / 5kr (børn 5-15år)

Kontakt: Espen Brandt-Møller
Mobil: 29263009
espeb@multicentersyd.dk

http://www.rundetaarn.dk/d-i-m-e-n-s-i-o-n-kunst-turretur-kunst/
https://www.facebook.com/Dimension-KUNST-turretur-KUNST-797056757065314/