Forfatteraften

Utidig berøring af alt og dagens ømhed
Kulturarrangement
Dato: 
12. Juni 2014 - 19:00

Asta Olivia Nordenhof og Thorvald Berthelsen

i Café Vandtårnet, Nykøbing F d. 12. juni kl. 19
Entré og suppe: 40 kr.

Danmarks mest fremtrædende unge forfatter Asta Olivia Nordenhof fortæller og læser op i Café Vandtårnet, Nykøbing F., torsdag d. 12. 6.  kl. 19. Hun har som 25 årig i det sidste halvår modtaget stor anerkendelse, bl.a. Kunstfondens 3 årige arbejdslegat og Montanas store litteraturpris for sin blog, jegheddermitnavnmedversaler og digtsamlingen det nemme og det ensomme, som hun også læser op fra. Den lokale digter Thorvald Berthelsen supplerer med digte fra sin samling Utidig i tide. Entré 40 kr. inkl. Forfattersuppe og adgang til kunstnergruppen Storebælts udstilling. Forfattereftenen er støttet af Statens Kunstfond.

Asta Olivia Nordenhof har udgivet romanen, et ansigt til Emily, og digtsamlingen, det nemme og det ensomme. Hun publicerer også løbende i samtale med sine læsere på bloggen, jegheddermitnavnmedversaler. Hun hører ikke til de blodfattige akademiske sprogteoretikere. Hun omgås sproget med en direkte sanselighed på grænsen til det kælne. Og bruger det til at skrive og leve på en smal æg af kærlighed og vrede sammen med sine nærmeste – helt udemonstrativt. Nogen vil sikkert betegne hende som etisk for ikke at sige politisk digter. Men hun forholder sig til det og de nærmeste og udfolder og udfordrer enhver berøringsangst i livet. Hvadenten det er i forhold til  hendes voldelige far, sindsyge, kærlighed, sex, politikkens daglige ødelæggelser eller fællesskabets forkætrede vi:

det er i det løsrevne at nærværet bliver størst

det nemme og det ensomme
ik dø for egen hånd    ik eje sig selv fuldstændig

de ting der ikke er nogen at takke for
vandet er blidt mod lårene


Thorvald Berthelsen (f. 1948) læser fra digtsamlingen Utidig i tide. Den er i mer’ end en forstand utidig i tide. Både i forhold til den herskende forkastelse af politisk lyrik og  i forhold til vort dybt gammeldags nyliberale samfund og tilbedelsen af magt, penge og globalisering..Han er udkommet i adskillige antologier og på engelsk, svensk og bosnisk. ”Berthelsen lader os ikke glemme hvordan de, som er I myndighedernes permanente søgelys, føler sig: uønskede, mistænkelige, overflødige… Om han er pessimist eller realist kan diskuteres, men det er indiskutabelt at han advarer alle der har ører at høre med gennem sine digte." MilenaRudêz i det bosniske tidskrift Rijec.

(Fotografik: fotografik af Jesper Hyllemose)